Her ilişki aynı zamanda başka bir karakteri olan üçüncü bir kişi gibidir. İlişkiler sanki başka biri varmış gibi her iki tarafın haritasın kullanılarak üçüncü bir harita üzerinden değerlendirilir.

Haritalar arası etkileşimi anlamak için haritalar arası açılar kullanılarak ilişkinin öncelikleri, gelişme vadeden tarafları ve kriz yaratabilecek potansiyel alanlar incelenir. Haritaların ayrı ayrı ve ilişki haritası olarak incelenmesi ile krizlerin giderilmesinde nasıl önlemler alınabileceği tartışılır.

Sinastri danışmanlığı (doğum haritası uyumu) Online ya da Yüz yüze, çiftin birlikte katılımı ile ya da bulunamayan tarafın izni ile yapılır. İki saat sürer, danışanların doğum bilgileri ile gelmeleri gerekir. Doğum saati bilinmiyorsa, ayrıca rektifikasyon çalışması yapılması gerekebilir, 15-20 dakika kadar sürebilen  doğum saati saptanması çalışması, sinastri danışmanlığına dahil değildir.