Astroloji Nedir ? Astroloji Nasıl ?

ASTROLOJİ NEDİR?

Astroloji bir yerde başlayan ve biten bir kavram değildir diyerek başlayınca sanki bir bitiş cümlesi gibi olacağının farkındayım. Maksadım daha farklı bir fikre yer açmak için zihninizde bir küçük boşluk yaratmaktı.  Astroloji bir yazı dili, bir işleyiş mantığı böyle baktığımızda çevremizde anlayamadığımız ama her gün mükemmel şekilde gerçekleşen sonsuz sayıda olayın birbiriyle bağlantısını sağlayan zekanın ürettiği bir lisan olduğunu görürüz. Belki lisan demek bile doğru değildir,bu bizim insan zihnimizin anlayabilmesi için üretilmiş bir tanımdır çünkü böyle metaforlara ihtiyaç duyan biziz. Kendimizi anlama ihtiyacımız, bugüne kadar birikmiş insan bilgisini bize sağlayan şeydir.Biz durmuyoruz, evrende hiçbir şey durmuyor buna kaos diyenler var, entropi diyenler var, ilahi irade diyenler, kader ya da sonsuzluk diyenler de adının bir önemi yok. Dönüyoruz, iç içe geçmiş katmanlı bir evren ve hala dönüyor ve genişliyor tıpkı bizim gibi. Şimdi içimize bakacağız ya nasıl olacak? nereden yürümek lazım, nasıl mesafe alacağız kendimize? objektif batılı düşünce şekliyle ve nasıl bir olacağız kendimizle doğulu düşünce şekliyle?Astroloji işte bu noktada sorularımıza nispeten objektif ve bütünsel cevaplar veriyor. Gözlem nesnesi yukarda, çok eskiden beri göz önünde fakat ayrışık bir şey.  Kendi içinde olduğumuz tabloyu görebilmemizi bir ölçüde mümkün kılmak için. Onu alıp psişeye indirgemek bizim Astroloji diye yapmaya çalıştığımız şey; bireysel yükselme, kendine bakmaya cesaret gösterme, özel ve herkes gibi olduğunu anlama, sorunlarına yapılandırmacı yaklaşabilme becerisi kazanma kısacası kendi merkezini bulma, kendine hizalanma için kullanıldığında inanılmaz evrimleşme vaadeden bir araçtır.

Astroloji hayatın her alanında semboller ile uygulanabilir, Venüs Sirius çatısı altında ise insanların kişisel gelişimlerine katkı olmak amacıyla Astroloji Danışmanlığı ve Astroloji  Eğitimi şeklinde iki ana kategoride yeralmaktadır.