Ülgen KARAARSLAN

Founder, Astrology Practitioner, Teacher and Consultant, Dip. ASA, MAPAI, ISAR CAP
Ülgen KARAARSLAN

2001 yılında ODTÜ’ den mezun oldu. Dokuz yıl boyunca çeşitli illerde devlet okullarında öğretmenlik yaptı. İstifa ettikten sonra Astroloji eğitimi almaya başladı. Astroart Astroloji Okulu’ndan mezun olduktan sonra, International Society of Astrological Research, ISAR, danışmanlık becerileri ve etik ilkeler eğitimleri ve yeterlilik sınavlarını aldı ve ISAR CAP ünvanı almaya hak kazandı. Alanında Astropsikoloji, Uranyen Astroloji, Okült Astroloji, Soru Astrolojisi, Seçim Astrolojisi, Medikal Astroloji eğitimleri aldı.

Bu süreçte çeşitli hocalardan Feng Shui, Ayurveda, Thai Masaj, Rei ki ve Acces the Bars eğitimleri aldı. Farklı kurumlardan Yaşam Koçluğu ve Yoga Eğitmenlik Eğitimlerini tamamladı.

Ankara da Venüs Sirius Stüdyo ve Astroloji Okulu’nu kurdu. Halen orada çeşitli seminerler, astroloji eğitimleri ve bireysel danışmanlık vermektedir.

Venüs Sirius’un bağlantıda olduğu uluslararası astroloji kuruluşları

ISAR (International society of astrological research)

ISAR, Uluslararası Astroloji Araştırmaları Topluluğu, farklı ülkelerden astrologları bir araya getirmeyi, bilgi alışverişi sağlamayı, mesleki normlar oluşturmayı ve bilgi standardı yaratmayı hedefleyen uluslararası mesleki astroloji kuruluşudur. Merkezi Gainesville, Florida dadır.

Her yıl Uluslararsı astroloji konferansları düzenleyerek dünyanın çeşitli yerlerinden astrologları biraraya getirmektedir. Ayrıca  Ulıslararası geçerliliği olan ISARCAP (ISAR capability exam) sınavı düzenleyerek, bu alanda bilgiyi standart bir ölçeklerle değerlendirir ve  başarılı olan astrologlara ISARCAP ünvanı verir.

ISAR başkanı Alexandar İmsiragiç ve Öner Döşer ile ISARCAP töreni- nisan 2107, İstanbul

ISAR CAP kutlama yemeği, ISAR, APAI VE OPA üyesi astrologlarla birlikte

APAI – THE ASSOCIATION OF PROFESSIONAL ASTROLOGERS INTERNATIONAL

Uluslarası profesyonel astrologlar birliği, Londra merkezli astroloji kuruluşu. Astroloji okullarını uluslar arası etik ve akademik kriterlerle yeterlilik bakımından değerlendirir, yeterli bulunan okulların mezunlarına kuruluşa üye olma hakkı tanır.

APAI başkanı Sharon Knight ile- Londra, Eylül 2018