Jung, Psikanaliz ve Astroloji Hakkında

Psikanaliz denildiği zaman akla gelen ilk isim Freud. Jung ise öğrencisi. Bu ikili düşünür psikanaliz formül ve teorileriyle hem dönemlerinde hem de günümüzde en çok konuşulan isimleri ifade ediyor. Jung’u ise Hocasından ayıran çok önemli bir özellik var: Psikanalizi astrolojiye uygulaması. Bu nedenle çoğu kimse tarafından bilimsellik dışı görüşlere sahip biri olarak lanse dildiyse de kurumları bir düşünce ekolü haline geldi.

Psikanaliz ve Astroloji Arasındaki İlişki

Astroloji ile psikanalizi buluşturan Jung’un temel söylemi şudur: Her insan doğuştan sahip olduğu bir hayatı yaşar ve sahip oldukları veya yaşadıkları sonradan kazanılan şeyler değildir. Jung tarafından ortaya atılan bu ifadeler astroloji ile ilgilenen kişilere oldukça tanıdık gelebilir. Çünkü Jung astroloji ilmiyle psikanaliz arasındaki köprüyü bu temel gerçeklik etrafına inşa eden bir düşünürdür. Astroloji ile ilgilenen kişiler de doğuştan gelen kazanımların ve olayların olduğu konusundaki delilleri ortaya çıkarır.

Carl Gustav Jung Astroloji ile yakından ilgilenen bir düşünürdür.

Carl Gustav Jung Kimdir?

1875’de İsviçre’de doğan Jung, psikanalizin babası olarak bilinen Freud’un öğrencisi ve onun en ön plana çıkan talebelerinden Adler ile birlikte derinlik psikolojisini ortaya çıkaran üç kişiden biridir. Ayrıca kendi fikirleri nedeniyle analitik psikolojinin kurucusu olarak kabul edilir. Onun psikanaliz anlayışı ise Freud ve Adler çizgisinden oldukça farklı olmasıdır. Astrolojiyi de psikanalizle buluşturan ilk düşünür olması açısından ön plana çıkmayı başaran bir psikiyatr olarak bilinir. Bugün psikoloji alanında en çok kabul gören içe dönük ve dışa dönük insan ayrımı ilk kez kendisi yapmıştır. Bu konuda başarılı eserler veren ve psikoloji kadar, edebiyat gibi sahalarda da etkisi görülen profesördür.

Jung’un Astroloji Hakkındaki Sözleri

Astroloji ilmiyle psikanalizi buluşturan Jung, astrolojiyi bilinç seviyeleri arasında iletişim sağlayan semboller dili olarak değerlendirir.  Aklın bedeni, bedenin de aklı etkilediğini ifade eden düşünürün ayrıca aklın ve kalbin fiziksel dünyayı etkileyebileceğini ortaya koyan hipotezleri astroloji ilmiyle yakından ilgilidir. Aynı şekilde fiziksel dünyanın da insan üzerindeki etkili olduğunu söyleyen Jung, etkinin Güneş sistemiyle bağlantısına dikkat çekmiştir.

Bu yazı da ilginizi çekebilir;