Doğum haritası yorumlama ve astroloji eğitimleri için merkezimizde halen yüzyüze Temel Seviye Klasik, Astro-Psikoloji sentezi derslerimiz devam etmektedir. Dersler temel ve ileri seviye olmak üzere iki yıllık bir programdır. Eğitim Programımızı tamamlayanlar katılım sertifikası alırlar. Astroloji Akademisi olma yolunda ilerleyen merkezimizdeki astroloji derslerimizin içeriği aşağıda verilmiştir.

 ASTROLOJİ TEMEL SEVİYEYE DERS PROGRAMI İÇERİĞİ;

1.DOĞUM HARİTASI NEDİR? HOROSKOPLA TANIŞMA, GLİFLER, ASTRONOMİK GÖRÜNÜM, EKSENLER, VURGULANMIŞ ALANLAR (2 SAAT)

2.ELEMENTLER, NİTELİKLER (4 SAAT)

3.BURÇLAR VE SEMBOLİZMASI (6 SAAT)

4.GEZEGENLER VE SEMBOLİZMASI (6 SAAT)

5.SENTEZ BURÇ, GÖLGE BURÇ (2 SAAT)

6.EVLER NEDİR NE İŞE YARAR, SEMBOLİZMADAKİ YERİ, ASC VE ÖNEMİ (4 SAAT) J

7.GEZEGENLERİ, BURÇLARI, ELEMENTLERİ VE NİTELİKLERİ HARİTAYA YERLEŞTİRME, YORUMLAMAYA BAŞLAMAK (İLK 6 MADDE İÇİNDE DERS SIRASINDA UYGULANIR)

8.AÇILAR, AÇI KALIPLARI (4 SAAT)

9.YÖNETİCİLİKLER, TEMEL VE TESADÜFİ ASALETLER (4 SAAT)

10.AY DÜĞÜMLERİ VE EV YERLEŞİMLERİ (4 SAAT)

11.EKSİK ELEMENTLER VE NİTELİKLER GİDERİLEBİLİR Mİ, NEREYE BAKILMALI? (2 SAAT)

12.YARIMKÜRELER, ÇEYREK KÜRELER, HARİTA TİPLERİ (2 SAAT)

13.GEZEGENLER, BURÇLAR, AÇILAR, EVLERDE BİRLİKTE NASIL YORUMLAYACAĞIZ (UYGULAMA ÖRNEKLEME VE GİRİŞ UYGULAMASI ŞEKLİNDE DERS SIRASINDA YAPILIR)

14.ASTROLOJİ TARİHİ, USTALARA SELAM (2 SAAT)

15.GENEL HARİTA YORUMLAMA ATÖLYESİ (2 SAAT)

 1. YÜZEYDE GÖRÜNMEYEN GÖSTERGELER

   

  1. ARAP NOKTALARI (2 SAAT) (RUH NOKTASI, ŞANS NOKTASI, ENKARNASYON NOKTASI)
  2. SABİT YILDIZLAR (2 SAAT)
  3. ASTEROİDLER (2 SAAT)
  4. ORTA NOKTALAR, ANTİSYA, URANYEN ASTROLOJİ NEDİR? (6 SAAT)
  5. SİNGLETON GEZEGENLER, ALMUTEN FİGURİS, SON DİSPOZİTÖRLÜK (4 SAAT)
  6. AY FAZLARI VE GENEL OLARAK TUTULMALAR (4 SAAT)
  7. GEZEGEN FAZLARI (2 SAAT)
  8. ASTROLOGLAR İÇİN ASTRONOMİ, EV SİSTEMLERİ (4 SAAT)
  9. HOROSKOPU HAZIRLAMAK (2 SAAT)

Eylül ayından itibaren İleri Seviye Klasik Astroloji sınıfımız ve bazı uzmanlaşma sınıflarımız açılacaktır.

İleri seviye Astroloji derslerimiz;

-Klasik Astrolojide ‘’Gösterge Tespiti’’

-Klasik Astrolojide ‘’ilerletim teknikleri ile Öngörü Yöntemlerini’’ içermektedir.

Bu sınıfa kayıt yaptırabilmek için temel seviye derslerini almış olmanız gerekir.

 

Eğitimler hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.